Redactar i tramitar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per a la seva aprovació definitiva

56.66%

Fases:

56.66%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2020
Data de fi real:
31/12/2027

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable