Rehabilitar la Casa dels Mestres i l'Escola de les Monges per a centralitzar el servei d'atenció a les persones

53.37%

Fases:

53.37%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
25/07/2020
Data de fi real:
31/12/2027

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable