Implementar el sistema de control via xip als contenidors per a la recollida selectiva de residus

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/03/2024

Despesa prevista:

100.000 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable