Avançar en la pacificació del centre urbà, millorant la regulació de l'illa de vianants

Aquesta acció té dues fases. Primer, proposa ampliar l'illa de vianants i revisar-ne la regulació per millorar-la segons l'experiència des de la seva implantació. Segon, en més llarg termini, proposa fomentar-hi la transformació a plataforma única dels carrers amb voreres que no compleixin l'ample mínim accessible, per millorar l'accessibilitat dels carrers i el casc històric.

0.00%

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter