Desenvolupar una campanya per fomentar la seguretat viària

La campanya inclou la formació ciutadana en autoprotecció, sensibilització i conscienciació sobre els valors de la mobilitat sostenible i segura. Aquesta acció s'emmarca en el Pla de Seguretat Local d'Esparreguera 2022-2026, desenvolupat dins de l'Àmbit de Seguretat Viària, i es connecta amb les accions prioritàries que defineix, orientades a promoure la pacificació del trànsit per obtenir unes vies urbanes segures al municipi.

0.00%

Despesa prevista:

100.000 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter