Desplegar les accions prioritàries del Pla Local de Seguretat d'Esparreguera 2022-2026 segons les problemàtiques reals avaluades

Aquesta acció té com a objectiu reduir els valors d'inseguretat subjectiva i disposar de més recursos per gestionar emergències. El Pla Local de Seguretat d'Esparreguera 2022-2026, vigent des de 2022, és un instrument per a la diagnosi, l'anàlisi i la planificació d'accions i recursos per garantir la seguretat a Esparreguera. Amb aquesta acció es prioritzan les accions transversals que impliquen, entre d'altres departaments, els departaments de Comunicació i Protecció Civil. El desplegament i possada en marxa de moltes de les accions del PSL requereix de recursos pressupostaris, humans i materials i per tant d'una redustribució del pressupost municipal.

0.00%