Millorar l'accessibilitat i integració de la xarxa de places i espais públics amb recorreguts segurs per a vianants

Aquesta acció inclou la redacció d'un Pla d'Accessibilitat per a tot el municipi, incloent-hi criteris d'accessibilitat universal i mobilitat tova, així com la implementació de nous espais oberts com ara el pati de Can Marimon, el passatge Ateneu o Can Cardús. Durant el procés de l'Agenda Urbana s'ha definit un projecte pilot i s'ha conformat un grup de treball al voltant de la Mobilitat Tova i Accessibilitat, interesat aquest últim a participar i contribuir en aquest tipus d'accions. A més, aquest pla ha de ser tingut en compte per a la redacció del projecte de reurbanització de l'antiga N-II (A8)

0.00%

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter