Augment del parc públic municipal d'habitatge donant prioritat al règim de lloguer

El detall d'aquesta acció dependrà de l'estudi d'habitatge de l'acció A17.

0.00%

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter