Creació d'una Oficina Municipal d'Habitatge en coordinació amb la Generalitat de Catalunya

Creació Oficina Local d'Habitatge per a la gestió dels ajuts, per a l'atenció a la ciutadania dels diferents règims (lloguer i propietat) i per donar informació de models alternatius de tinença d'habitatge, com ara cooperatives, masoveria, cessió d'ús, cohabitatge, etc. Juntament amb la creació de l'oficina, aquesta acció inclou la licitació d'un servei per desenvolupar un estudi tècnic per avaluar la situació de l'habitatge a Esparreguera.

0.00%

Despesa prevista:

500.000 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter