Acció climàtica

Acció climàtica

L'ODS 13 procura implementar el compromís amb la Convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic i posar en funcionament el Fons verd per al clima. Té la intenció de reforçar la resiliència i la capacitat d'adaptació dels països als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals, integrant la mitigació del canvi climàtic i l'adopció de mesures en estratègies, polítiques i plans nacionals.

2 projectes