Pla d'Actuació Municipal 2023-2027

Pla d'Actuació Municipal 2023-2027.
A continuació, podreu efectuar la consulta de les 153 accions concretes que contempla aquest PAM per al mandat 2023-2027, dividides en 4 eixos globals i 31 objectius específics, i la seva correspondència amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que ha establert l'ONU en el marc de l'Agenda 2030.

El PAM és un document que ha estat redactat de forma conjunta per l'equip de Govern i el personal de l'Ajuntament, que mostra totes aquelles actuacions planificades pel mandat 2023-2027, i que incorpora mecanismes de retiment de comptes per a fer participar la ciutadania en la seva avaluació. En aquest web podreu consultar la calendarització prevista per a la realització de cada acció i el seu estat d'execució en temps real, així com l'àrea gestora de cadascuna. 

Podeu descarregar el document complet del PAM 23-27, així com consultar els PAMs dels mandats anteriors, fent clic a l'enllaç "Veure la documentació", ubicat entre aquest paràgraf i les caselles de recompte d'accions.

Veure la documentació

Estat d'execució global

4%
Eixos
4
Àmbits
31
Projectes
153

Eixos

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Fi de la pobresa
2 projectes
Salut i benestar
16 projectes
Educació de qualitat
11 projectes
Igualtat de gènere
6 projectes
Aigua neta i sanejament
3 projectes
Energia neta i assequible
4 projectes
Treball digne i creixement econòmic
13 projectes
Indústria, innovació i infraestructures
24 projectes
Reducció de les desigualtats
19 projectes
Ciutats i comunitats sostenibles
25 projectes
Consum i producció responsables
2 projectes
Acció climàtica
2 projectes
Vida terrestre
4 projectes
Pau, justícia i institucions sòlides
16 projectes
Aliança per aconseguir els objectius
13 projectes

Àrea responsable