Vida terrestre

Vida terrestre

L'ODS 15 procura protegir, restaurar i promoure la conservació i l'ús sostenible d'ecosistemes terrestres, d'aigua dolça interior i de les muntanyes. Això inclou esforços i recursos financers per gestionar els boscos de manera sostenible i aturar la desforestació, combatre la desertificació, restaurar la terra i el sòl degradats, aturar la pèrdua de la biodiversitat i protegir les espècies amenaçades.

4 projectes