Àrea Drets Socials i Ciutadania

80 projectes

0%

Implementar un recurs municipal cap a la ciutadania d'assessorament jurídic en matèria d'estrangeria

0%

Elaborar i aprovar el Reglament del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)

0%

Redactar i aprovar un pla de manteniment i millora de polígons d'activitat econòmica

0%

Redactar el Pla d'Acció Cultural

100%

Millorar el sistema d'ajudes i subvencions dirigides a les entitats del municipi.

0%

Difondre les campanyes nacionals de promoció de l'ús social del català amb una mirada local

0%

Ampliar l'horari de les aules d'estudi de la biblioteca en època d'exàmens

0%

Realitzar accions formatives a mida adaptades al mercat laboral i a les necessitats laborals de la ciutadania

0%

Vincular un pressupost a la realització de les actuacions que es derivin de les propostes sorgides al Consell d'Infants

0%

Explorar la creació de la Fira del Desenvolupament Econòmic

0%

Encarregar un estudi extern per a millorar la comunicació del Festival de Circ "La Palanca" i fer-lo arribar a més ciutadania

0%

Dissenyar i implementar la Setmana de l'Esport

0%

Actualitzar el mapa de comerços, restauració, serveis i empreses d'Esparreguera.

0%

Implementar la Guia Municipal de maltractaments a la Gent Gran

0%

Potenciar els criteris de qualitat en el model de gestió del servei d'atenció domiciliaria

0%

Elaborar un mapa del patrimoni cultural del municipi

0%

Editar una guia dels establiments comercials del municipi per donar-los a conèixer a la ciutadania.

0%

Revisar i aprovar la modificació del Reglament de Prestacions Econòmiques d'Urgència Social

0%

Dur a terme una campanya de promoció de la restauració al municipi a través de la creació d'un plat o menú especial durant la celebració del Festival de Circ La Palanca

0%

Dur a terme formacions gratuïtes dirigides a les entitats en matèria fiscal, jurídica i de gestió de les associacions sense ànim de lucre

0%

Elaborar una diagnosi dels serveis municipals en clau de no discriminació

0%

Crear la taula participativa de la Gent Gran

0%

Reobertura de l'Espai de la Terrissa i confecció d'una programació estable conjuntament amb la Sala d'Exposicions Municipal

0%

Impulsar un Consell Escolar Municipal amb una visió integradora de tota la comunitat educativa municipal i amb una visió més participativa

0%

Estudiar l'homologació d'espais per tal de poder dur a terme Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP)

0%

Crear una unitat tècnica dins l'equip bàsic d'atenció primària especialitzada en l'atenció a la dependència

0%

Confeccionar un calendari anual de fires associat a un pressupost concret

0%

Redissenyar i ampliar l'oferta dels jocs esportius escolars

0%

Potenciar els Jocs Florals d'Esparreguera per a arribar al màxim de ciutadania i molt especialment als més joves

0%

Incrementar les hores d'atenció del SIAD en psicologia i assessorament jurídic

0%

Establir mecanismes de col·laboració per a la gestió dels polígons d'actvitat econòmica

0%

Crear grups d'estudi

0%

Projectar els usos dels diferents espais municipals que es poden posar a disposició del teixit associatiu del municipi

0%

Creació del Cicle d'Art i Tribu

0%

Redactar el Pla Local de Turisme

0%

Millorar el Reglament regulador de l'ús i les activitats del Centre Dual

0%

Reprendre els Tallers de Criança i Educació Compartida amb una programació estable anualment

0%

Aprovar un nou circuit municipal d'atenció a les situacions derivades de violència masclista

0%

Ampliar el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)

0%

Dur a terme accions de suport, assessorament i promoció de l'activitat de les entitats.

0%

Iniciar el projecte de reubicació i remodelació del model de mercat no sedentari

0%

Incorporar a l'equip bàsic d'atenció primària professionals de suport tècnic: psicòleg i jurista

0%

Coordinar la participació d'agents comunitaris al Festival de Circ La Palanca

0%

Dur a terme l'execució del projecte museogràfic del Museu de la Terrissa

0%

Oferir formacions de capacitació en l'àmbit esportiu.

0%

Elaborar i implementar un pla de convivència, vida digna i compartida

0%

Editar la guia municipal d'activitats extraescolars

0%

Elaborar i aprovar el Reglament del Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS)

0%

Crear una oficina local de turisme

0%

Ampliar l'oferta d'educació infantil de primer cicle

0%

Crear i dinamitzar el Comissionat de Desenvolupament Econòmic

0%

Avançar cap al 0,7% del pressupost municipal destinat a cooperació

0%

Editar una guia de serveis i activitats municipals adreçades a les persones de +60 anys

0%

Fer arribar el Festival a nous col·lectius ciutadans

0%

Treballar junt amb el Departament de Salut per la reactivació del pla de promoció d’activitat física saludable.

0%

Estabilitzar un servei d'atenció urgent en matèria de violència masclista

0%

Redactar acords de col·laboració per a la dinamització de l'Esglèsia de Santa Maria del Puig

0%

Realitzar una diagnosi sobre l'oferta de les activitats extraescolars al municipi

0%

Elaborar un reglament regulador de la cessió dels espais municipals.

0%

Regularitzar la cessió de l'antic escorxador.

0%

Consolidar un circuit de prevenció de l'absentisme i de l'abandonament escolar

0%

Crear taules de suport i networking d'emprenedors

0%

Realitzar programacions municipals estables d'arts escèniques amb especial atenció al públic familiar

0%

Implementar el Carnet Jove Local

0%

Promoure la figura de l'educador esportiu

0%

Millorar els canals d'entrada i comunicació de la ciutadania amb els serveis Socials Bàsics

0%

Elaborar el Pla d'Igualtat d'oportunitats entre Homes i Dones

0%

Adherir-se al Pla estratègic per les persones grans del Baix Llobregat

0%

Revisar i aprovar la modificació del Reglament de la Residència Municipal Can Comelles (RMCC)

0%

Crear la Taula participativa de joventut

0%

Incorporar el teatre com a disciplina de l'escola de Les Arts

0%

Impulsar un circuit de prevenció de l'abandonament escolar prematur

0%

Regular l'ús i el funcionament de les instal·lacions esportives municipals.

0%

Ampliar i consolidar els projectes comunitaris de l'Escola de Arts als centres educatius

0%

Dinamitzar la participació de les entitats dins del comissionat d'esports.

0%

Reorientar el servei del Punt Jove amb una nova oferta dual, de monitoratge i d'espai d'oci lliure

0%

Descentralitzar el servei del Punt Jove als barris de la vila i el medi obert

0%

Ampliar els canals existents per formalitzar les inscripcions a les diferents activitats esportives

0%

Diagnosi de necessitats de relleu generacional en oficis artesans, agricultura i ramaderia

0%

Potenciar la venda autònoma a les instal·lacions esportives municipals