Dur a terme accions de suport, assessorament i promoció de l'activitat de les entitats.

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
Justificació del retard:

Durant el 1r semestre de 2024, i per tal de millorar l'acompanyament que s'ofereix a les entitats, des de l'Àrea de Drets Socials i Ciutadania s'edita la Guia d'acompanyament a la presentació telemàtica de subvencions que es complementa amb l'edició de càpsules de vídeo vinculades a les diferents fases de la tramitació de subvencions amb l'Ajuntament d'Esparreguera. 

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable