Ciutats i comunitats sostenibles

Ciutats i comunitats sostenibles

L'ODS 11 té la intenció de renovar i planificar ciutats i altres assentaments humans perquè puguin oferir oportunitats a totes les persones, amb accés als serveis bàsics, a l'energia, als habitatges, al transport, a espais públics verds, mentre es millora l'ús eficient dels recursos i es redueixen els impactes ambientals.

25 projectes

0%

Implementar el sistema de control via xip als contenidors per a la recollida selectiva de residus

0%

Preparació del nou Pla Local de Seguretat per a la seva aprovació al 2027

0%

Elaborar i aprovar el Reglament del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)

0%

Redactar el Pla d'Acció Cultural

100%

Millorar el sistema d'ajudes i subvencions dirigides a les entitats del municipi.

0%

Encarregar un estudi extern per a millorar la comunicació del Festival de Circ "La Palanca" i fer-lo arribar a més ciutadania

0%

Dur a terme formacions gratuïtes dirigides a les entitats en matèria fiscal, jurídica i de gestió de les associacions sense ànim de lucre

0%

Potenciar els Jocs Florals d'Esparreguera per a arribar al màxim de ciutadania i molt especialment als més joves

0%

Projectar els usos dels diferents espais municipals que es poden posar a disposició del teixit associatiu del municipi

0%

Millorar el Reglament regulador de l'ús i les activitats del Centre Dual

0%

Dur a terme accions de suport, assessorament i promoció de l'activitat de les entitats.

0%

Crear una unitat operativa per a l'execució de petites tasques de manteniment de la via pública

57%

Redactar i tramitar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per a la seva aprovació definitiva

0%

Instal·lació d'un sistema de gestió de cues a l'OAC de Territori i Sostenibilitat integrat amb la seva cita prèvia

0%

Implementar la Zona de Baixes Emissions (ZBE)

0%

Realitzar programacions municipals estables d'arts escèniques amb especial atenció al públic familiar

0%

Implantar una nova solució per a la gestió de les incidències en els edificis municipals i via pública

0%

Revisar i aprovar la modificació del Reglament de la Residència Municipal Can Comelles (RMCC)

0%

Instal·lar els sistema de càmeres de seguretat de lectors de matrícules a les entrades de la Vila i a les de l'Illa de vianants

0%

Regular l'ús i el funcionament de les instal·lacions esportives municipals.

0%

Aprovar l'adequació de l'ordenança de mobilitat als nous sistemes de seguretat existents al municipi

0%

Reorientar el servei del Punt Jove amb una nova oferta dual, de monitoratge i d'espai d'oci lliure

0%

Ampliació de la xarxa de tòtems digitals interactius

0%

Descentralitzar el servei del Punt Jove als barris de la vila i el medi obert

41%

Renovar els jocs infantils dels diversos parcs d'Esparreguera