Renovar els jocs infantils dels diversos parcs d'Esparreguera

40.93%

Fases:

40.93%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/12/2024
Data de fi prevista:
30/11/2024
Data d'inici real:
07/04/2024
Data de fi real:
30/11/2024

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable