Reducció de les desigualtats

Reducció de les desigualtats

L'ODS 10 fa una crida a l'increment dels ingressos del 40% més pobre de la població i a la reducció de les desigualtats basades en la situació econòmica, el sexe, l'edat, la discapacitat, la raça, la classe, l'ètnia, la religió i l'oportunitat, adoptant polítiques i lleis adequades. També té la intenció de millorar la regulació i el seguiment de les entitats i els mercats financers.

19 projectes

0%

Implementar un recurs municipal cap a la ciutadania d'assessorament jurídic en matèria d'estrangeria

0%

Seguir avançant en l'eliminació de barreres arquitectòniques a la via pública

0%

Implementar la Guia Municipal de maltractaments a la Gent Gran

0%

Potenciar els criteris de qualitat en el model de gestió del servei d'atenció domiciliaria

0%

Elaborar una diagnosi dels serveis municipals en clau de no discriminació

0%

Crear una unitat tècnica dins l'equip bàsic d'atenció primària especialitzada en l'atenció a la dependència

0%

Creació del Cicle d'Art i Tribu

0%

Ampliar el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)

0%

Adaptar el model d'atenció del Taller Ocupacional Can Comelles al canvi de perfil de les persones ateses

0%

Incorporar a l'equip bàsic d'atenció primària professionals de suport tècnic: psicòleg i jurista

53%

Rehabilitar la Casa dels Mestres i l'Escola de les Monges per a centralitzar el servei d'atenció a les persones

0%

Editar una guia de serveis i activitats municipals adreçades a les persones de +60 anys

0%

Fer arribar el Festival a nous col·lectius ciutadans

0%

Establir una programació expositiva estable al municipi

0%

Elaborar el Pla d'Igualtat d'oportunitats entre Homes i Dones

0%

Adherir-se al Pla estratègic per les persones grans del Baix Llobregat

0%

Adquirir pisos per destinar-los a casos d'emergència habitacional i víctimes de la violència de gènere

41%

Renovar els jocs infantils dels diversos parcs d'Esparreguera

7%

Definir les tasques de manteniment de les escoles primàries públiques així com establir la seva periodicitat