Elaborar una diagnosi dels serveis municipals en clau de no discriminació

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/05/2024

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable