Vila inclusiva, justa i comunitària

Vila inclusiva, justa i comunitària
0%

En aquest eix s'hi engloben les accions a dur a terme en matèria de justícia social, convivència, atenció als col·lectius vulnerables i lluita contra les desigualtats. Amb el convenciment de que Esparreguera és tothom qui en forma part, i que per a fer una vila de tots no es pot deixar ningú enrere, es proposen les següents accions per a procurar l'atenció necessària a aquells sectors més desfavorits de la població i abordar les desigualtats existents per a aconseguir una ciutadania més forta i una vila més justa amb tothom.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Reducció de les desigualtats
 • Pau, justícia i institucions sòlides
 • Aliança per aconseguir els objectius

Projectes

0%

Seguir avançant en l'eliminació de barreres arquitectòniques a la via pública

0%

Realitzar un projecte público-privat per a rehabilitar l'antiga Caserna i destinar-la a pisos tutelats i a espais polivalents per a entitats

0%

Adaptar el model d'atenció del Taller Ocupacional Can Comelles al canvi de perfil de les persones ateses

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2026
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Avançar cap al 0,7% del pressupost municipal destinat a cooperació

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2025

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Igualtat de gènere
 • Reducció de les desigualtats

Projectes

0%

Realitzar formacions en igualtat de gènere i LGTBI per als càrrecs electes, el personal de l'Ajuntament, la plantilla de la policia local, la ciutadania i les entitats de la Vila

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Incrementar les hores d'atenció del SIAD en psicologia i assessorament jurídic

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/05/2024
0%

Aprovar un nou circuit municipal d'atenció a les situacions derivades de violència masclista

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/05/2024
0%

Estabilitzar un servei d'atenció urgent en matèria de violència masclista

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/05/2024
0%

Elaborar el Pla d'Igualtat d'oportunitats entre Homes i Dones

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/05/2024
0%

Adquirir pisos per destinar-los a casos d'emergència habitacional i víctimes de la violència de gènere

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Reducció de les desigualtats
 • Ciutats i comunitats sostenibles
 • Aliança per aconseguir els objectius

Projectes

0%

Implementar la Guia Municipal de maltractaments a la Gent Gran

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2026
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Crear la taula participativa de la Gent Gran

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/05/2024
0%

Millorar el Reglament regulador de l'ús i les activitats del Centre Dual

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/05/2024
0%

Editar una guia de serveis i activitats municipals adreçades a les persones de +60 anys

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Adherir-se al Pla estratègic per les persones grans del Baix Llobregat

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2026
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2026

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Fi de la pobresa
 • Salut i benestar
 • Reducció de les desigualtats
 • Ciutats i comunitats sostenibles

Projectes

0%

Elaborar i aprovar el Reglament del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Revisar i aprovar la modificació del Reglament de Prestacions Econòmiques d'Urgència Social

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/05/2024
Observacions:

En data 15 de maig de 2024 mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 1546-2024 s'acorda la realització de la consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de Reglament de Prestacions Econòmiques d’Urgència Social de l’Ajuntament d’Esparreguera. El termini per l'aportació de propostes s'inicia el 22 de maig de 2024 i finalitza el 24 de juny de 2024 a través de la plataforma "Participa": 

https://participa311-esparreguera.diba.cat/processes/UrgenciaSocial

En data 23 de maig de 2024 mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 1677-2024 es crea la comissió redactora per la modificació del Reglament de Prestacions Econòmiques d’Urgència Social de l’Ajuntament d’Esparreguera.

0%

Incorporar a l'equip bàsic d'atenció primària professionals de suport tècnic: psicòleg i jurista

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/05/2024
0%

Elaborar i aprovar el Reglament del Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS)

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2027
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2027
0%

Revisar i aprovar la modificació del Reglament de la Residència Municipal Can Comelles (RMCC)

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/05/2024
Observacions:

En data 21 de maig de 2024 mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 1630-2024 es crea la comissió redactora per l'elaboració de l'avantprojecte de la modificació del reglament de la Residència Municipal Can Comelles.

En data 24 de maig de 2024 mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 1685-2024 s'acorda la realització de la consulta pública prèvia de l'avantprojecte de la modificació de l'esmentat reglament. El termini per l'aportació de propostes s'inicia el 17 de juny de 2024 i finalitza el 16 de juliol de 2024 a través de la plataforma "Participa": 

https://participa311-esparreguera.diba.cat/processes/CanComelles

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Reducció de les desigualtats

Projectes

0%

Potenciar els criteris de qualitat en el model de gestió del servei d'atenció domiciliaria

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/05/2024
0%

Crear una unitat tècnica dins l'equip bàsic d'atenció primària especialitzada en l'atenció a la dependència

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/05/2024
0%

Ampliar el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/05/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Reducció de les desigualtats
 • Aliança per aconseguir els objectius

Projectes

0%

Implementar un recurs municipal cap a la ciutadania d'assessorament jurídic en matèria d'estrangeria

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/05/2024
0%

Elaborar una diagnosi dels serveis municipals en clau de no discriminació

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/05/2024
0%

Elaborar i implementar un pla de convivència, vida digna i compartida

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/05/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Salut i benestar
 • Educació de qualitat
 • Treball digne i creixement econòmic
 • Ciutats i comunitats sostenibles
 • Aliança per aconseguir els objectius

Projectes

0%

Vincular un pressupost a la realització de les actuacions que es derivin de les propostes sorgides al Consell d'Infants

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/05/2024
0%

Impulsar un Consell Escolar Municipal amb una visió integradora de tota la comunitat educativa municipal i amb una visió més participativa

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/05/2024
0%

Reprendre els Tallers de Criança i Educació Compartida amb una programació estable anualment

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Ampliar l'oferta d'educació infantil de primer cicle

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/05/2024
0%

Implementar el Carnet Jove Local

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Crear la Taula participativa de joventut

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2026
Data de fi prevista:
31/12/2026
Data d'inici real:
01/01/2026
0%

Reorientar el servei del Punt Jove amb una nova oferta dual, de monitoratge i d'espai d'oci lliure

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/05/2024
0%

Descentralitzar el servei del Punt Jove als barris de la vila i el medi obert

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/05/2024
0%

Diagnosi de necessitats de relleu generacional en oficis artesans, agricultura i ramaderia

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2027
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2027

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Educació de qualitat
 • Indústria, innovació i infraestructures

Projectes

0%

Ampliar l'horari de les aules d'estudi de la biblioteca en època d'exàmens

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2026
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2026
0%

Crear grups d'estudi

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2026
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2026
0%

Editar la guia municipal d'activitats extraescolars

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2026
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Realitzar una diagnosi sobre l'oferta de les activitats extraescolars al municipi

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/05/2024
0%

Consolidar un circuit de prevenció de l'absentisme i de l'abandonament escolar

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
24/12/2025
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Impulsar un circuit de prevenció de l'abandonament escolar prematur

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2026
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Ampliar i consolidar els projectes comunitaris de l'Escola de Arts als centres educatius

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/01/2025