Realitzar un projecte público-privat per a rehabilitar l'antiga Caserna i destinar-la a pisos tutelats i a espais polivalents per a entitats

0.00%

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable