Elaborar i aprovar el Reglament del Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS)

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2027
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2027

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable