Revisar i aprovar la modificació del Reglament de Prestacions Econòmiques d'Urgència Social

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/05/2024
Observacions:

En data 15 de maig de 2024 mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 1546-2024 s'acorda la realització de la consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de Reglament de Prestacions Econòmiques d’Urgència Social de l’Ajuntament d’Esparreguera. El termini per l'aportació de propostes s'inicia el 22 de maig de 2024 i finalitza el 24 de juny de 2024 a través de la plataforma "Participa": 

https://participa311-esparreguera.diba.cat/processes/UrgenciaSocial

En data 23 de maig de 2024 mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 1677-2024 es crea la comissió redactora per la modificació del Reglament de Prestacions Econòmiques d’Urgència Social de l’Ajuntament d’Esparreguera.

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable