Vila avançada, oberta i transparent

Vila avançada, oberta i transparent
11%

En aquest eix s'hi engloben les accions que es duran a terme en l'àmbit del funcionament de l'Administració municipal, la transparència i el bon govern. Els objectius plantejats segueixen la línia de treball per a aconseguir un Ajuntament més modern, que vetlli per aportar facilitats i simplificar les relacions amb la ciutadania, que funcioni de manera més eficient i que innovi adoptant nous mecanismes i òrgans a través dels quals els vilatans puguin intervenir en la vida pública del municipi.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Energia neta i assequible
 • Treball digne i creixement econòmic
 • Indústria, innovació i infraestructures
 • Ciutats i comunitats sostenibles
 • Pau, justícia i institucions sòlides

Projectes

100%

Crear l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania per a oferir assessorament en matèria urbanísitca i donar suport a la sol·licitud de subvencions supramunicipals en matèria d'assessorament energètic

Fases:

100%

Calendarització

Data d'inici prevista:
17/06/2023
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/07/2023
Data de fi real:
15/01/2024
0%

Creació de dues noves cartes de serveis

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Realització de noves edicions de Pressupostos participatius, estudiant la vinculació dels mateixos als diferents espais de participació establerts (comissionats, taules participatives, etc.)

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Diagnosticar i desenvolupar estratègies de ciutat intel·ligent aplicades a la gestió urbana

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
100%

Creació d'un espai web on es pugui consultar el desenvolupament de les inversions i plans municipals

Fases:

100%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
Data de fi real:
11/06/2024
0%

Creació d'una nova Intranet corporativa com a eina fonamental per a una millor coordinació i comunicació interna de l'organització

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Ampliació de la xarxa de tòtems digitals interactius

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Ciutats i comunitats sostenibles
 • Pau, justícia i institucions sòlides

Projectes

0%

Implantar un nou sistema de votació telemàtica per al seu ús en les sessions d'òrgans col·legiats

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
0%

Implantar una solució informàtica per a la gestió i recaptació de tributs i el seu pagament en línia

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Permetre la consulta i descàrrega en línia del volant de padró individual des de la Carpeta Ciutadana

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Instal·lació d'un sistema de gestió de cues a l'OAC de Territori i Sostenibilitat integrat amb la seva cita prèvia

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Implantar una nova solució per a la gestió de les incidències en els edificis municipals i via pública

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Fi de la pobresa
 • Consum i producció responsables
 • Pau, justícia i institucions sòlides

Projectes

0%

Restabliment de la revista municipal en suport paper

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Posada en marxa del butlletí electrònic municipal

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Redacció i aprovació del reglament de mitjans de comunicació municipals

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Posada en marxa del servei de podcast i remodelació del servei de Ràdio municipal

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Millorar els canals d'entrada i comunicació de la ciutadania amb els serveis Socials Bàsics

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Ciutats i comunitats sostenibles
 • Pau, justícia i institucions sòlides
 • Aliança per aconseguir els objectius

Projectes

0%

Crear el Comissionat d'Agenda Urbana

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Creació de la Governança de la Colònia Sedó segons les conclusions de l'Agenda Urbana

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Projectar els usos dels diferents espais municipals que es poden posar a disposició del teixit associatiu del municipi

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2026
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2026
100%

Avaluar el desplegament de les mesures del Pla d'Acció de l'AUE incloses en aquest PAM i publicar-ne els resultats periòdicament

Fases:

100%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
Data de fi real:
17/06/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Ciutats i comunitats sostenibles
 • Pau, justícia i institucions sòlides

Projectes

0%

Preparació del nou Pla Local de Seguretat per a la seva aprovació al 2027

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2026
Data de fi prevista:
31/12/2027
0%

Redactar i aprovar el nou Pla Local de Mobilitat

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Revisar i actualitzar el Document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Facilitar la consulta, el seguiment i la difusió dels Plans Locals Sectorials a través de l'eina web municipal

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2025