Projectar els usos dels diferents espais municipals que es poden posar a disposició del teixit associatiu del municipi

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2026
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2026

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable