Creació d'un espai web on es pugui consultar el desenvolupament de les inversions i plans municipals

100.00%

Fases:

100.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
Data de fi real:
11/06/2024

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable