Pau, justícia i institucions sòlides

Pau, justícia i institucions sòlides

L'ODS 16 proposa societats pacífiques i inclusives basades en el respecte pels drets humans, la protecció de les persones més vulnerables, el principi legal i una bona governança a tots els nivells. També preveu entitats transparents, efectives i responsables, que promouen lleis i polítiques no discriminatòries, combaten la corrupció, el suborn i la delinqüència organitzada, i prevenen la violència, el terrorisme i la delinqüència.

16 projectes

0%

Difondre les campanyes nacionals de promoció de l'ús social del català amb una mirada local

0%

Implantar un nou sistema de votació telemàtica per al seu ús en les sessions d'òrgans col·legiats

0%

Restabliment de la revista municipal en suport paper

0%

Implementar la Llei de Benestar Animal a nivell local

0%

Creació de dues noves cartes de serveis

0%

Redactar i aprovar el nou Pla Local de Mobilitat

0%

Implantar una solució informàtica per a la gestió i recaptació de tributs i el seu pagament en línia

0%

Redacció i aprovació del reglament de mitjans de comunicació municipals

0%

Revisar i actualitzar el Document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

0%

Realització de noves edicions de Pressupostos participatius, estudiant la vinculació dels mateixos als diferents espais de participació establerts (comissionats, taules participatives, etc.)

0%

Permetre la consulta i descàrrega en línia del volant de padró individual des de la Carpeta Ciutadana

0%

Posada en marxa del servei de podcast i remodelació del servei de Ràdio municipal

100%

Avaluar el desplegament de les mesures del Pla d'Acció de l'AUE incloses en aquest PAM i publicar-ne els resultats periòdicament

0%

Facilitar la consulta, el seguiment i la difusió dels Plans Locals Sectorials a través de l'eina web municipal

0%

Avançar cap al 0,7% del pressupost municipal destinat a cooperació

100%

Creació d'un espai web on es pugui consultar el desenvolupament de les inversions i plans municipals