Avaluar el desplegament de les mesures del Pla d'Acció de l'AUE incloses en aquest PAM i publicar-ne els resultats periòdicament

100.00%

Fases:

100.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
Data de fi real:
17/06/2024

Despesa prevista:

40.000 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable