Implantar un nou sistema de votació telemàtica per al seu ús en les sessions d'òrgans col·legiats

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable