Restabliment de la revista municipal en suport paper

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024

Despesa prevista:

136.000 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable