Implantar una solució informàtica per a la gestió i recaptació de tributs i el seu pagament en línia

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable