Preparació del nou Pla Local de Seguretat per a la seva aprovació al 2027

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2026
Data de fi prevista:
31/12/2027

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable