Creació d'una nova Intranet corporativa com a eina fonamental per a una millor coordinació i comunicació interna de l'organització

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable