Vila neta, endreçada i sostenible

Vila neta, endreçada i sostenible
5%

En aquest eix s'hi engloben les accions relatives al territori, el teixit urbà, la sostenibilitat i el medi ambient. L'acció municipal anirà encaminada a fer que Esparreguera millori la seva realitat urbana i natural d'una manera racional i ordenada, amb la sostenibilitat i la cura del medi natural de la vila com a elements inspiradors de les mesures a aplicar.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Indústria, innovació i infraestructures
 • Ciutats i comunitats sostenibles

Projectes

0%

Implementar el sistema de control via xip als contenidors per a la recollida selectiva de residus

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/03/2024
0%

Implementar mesures per la reducció de generació de residus del municipi

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Implementar un nou contracte de neteja viària dimensionat a les necessitats actuals d'Esparreguera

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Crear una unitat operativa per a l'execució de petites tasques de manteniment de la via pública

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Aigua neta i sanejament
 • Energia neta i assequible
 • Consum i producció responsables
 • Acció climàtica
 • Vida terrestre
 • Aliança per aconseguir els objectius

Projectes

0%

Estudiar la implementació de sistemes fotovoltàics en edificis municipals

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/05/2024
Data d'inici real:
05/05/2024
0%

Estudiar la millora de la gestió de l'aigua als edificis municipals

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Aplicar criteris de sostenibilitat mediambiental a les properes intervencions a realitzar en parcs i jardins

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Realitzar formacions en educació ambiental a les escoles i instituts

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Elaborar el reglament regulador de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos d'aigua en situació de sequera

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Realitzar campanyes de sensibilització i conscienciació en matèria de civisme i canvi climàtic

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Estudiar la viabilitat d'un hort municipal per a proveir la jardineria pública en col·laboració amb ÀuriaFIL

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Aigua neta i sanejament
 • Indústria, innovació i infraestructures

Projectes

0%

Establir les bases per a la futura prestació del servei d'aigua i valorar l'estat de l'actual concessió

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Estudiar la forma de gestió més addient pel cementiri municipal i adequar-hi la normativa municipal

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/01/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Salut i benestar
 • Energia neta i assequible
 • Indústria, innovació i infraestructures
 • Ciutats i comunitats sostenibles

Projectes

0%

Instal·lar punts de càrrega per a vehicles elèctrics

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Tractar amb la Generalitat l'establiment d'un servei d'autobús llançadora entre Esparreguera i Martorell

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Dissenyar i implementar la xarxa de carrils bici en el nucli urbà d'Esparreguera

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Implementar la Zona de Baixes Emissions (ZBE)

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Implementar mesures de pacificació del trànsit a l'illa de vianants per a fer-la un espai de passeig segur i agradable

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Instal·lar els sistema de càmeres de seguretat de lectors de matrícules a les entrades de la Vila i a les de l'Illa de vianants

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Aprovar l'adequació de l'ordenança de mobilitat als nous sistemes de seguretat existents al municipi

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Salut i benestar
 • Aliança per aconseguir els objectius

Projectes

0%

Establir un protocol intern per comunicar a la ciutadania de forma ràpida situacions amb afectacions socials, de trànsit o perill

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Reprendre les sessions de civisme i convivència a les escoles de primària del municipi

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Desplegar el Pla Local de Seguretat 2022-2026

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2026
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Actualitzar el conveni de la Policia Local d'Esparreguera i Mossos d'Esquadra

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Realització de campanyes de sensibilització en matèria de civisme

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2026
Data d'inici real:
01/01/2025

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Indústria, innovació i infraestructures
 • Ciutats i comunitats sostenibles
 • Vida terrestre

Projectes

53%

Obtenir la titularitat de la Casa de l'Amo a la Colònia Sedó i promoure una consulta pública per a estudiar-ne els possibles usos

Fases:

53%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
Data de fi real:
31/12/2024
0%

Expropiar els jardins de Cal Marimon i redactar el corresponent projecte per obrir aquesta zona a la ciutadania

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Redactar el Pla Director d'Equipaments Municipals

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
31/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
57%

Redactar i tramitar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per a la seva aprovació definitiva

Fases:

57%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2020
Data de fi real:
31/12/2027
0%

Mantenir l'execució de les franges perimetrals i establiment de les corresponents taxes

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Salut i benestar
 • Educació de qualitat
 • Igualtat de gènere
 • Aigua neta i sanejament
 • Energia neta i assequible
 • Indústria, innovació i infraestructures
 • Reducció de les desigualtats
 • Ciutats i comunitats sostenibles
 • Acció climàtica

Projectes

0%

Renovar el sistema de clavegueram dels barris de Mas d'en Gall i Can Rial conjuntament amb l'ACA

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2026
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Millorar i modernitzar el Parc de la Vila

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2025
53%

Rehabilitar la Casa dels Mestres i l'Escola de les Monges per a centralitzar el servei d'atenció a les persones

Fases:

53%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
25/07/2020
Data de fi real:
31/12/2027
18%

Rehabilitar l'antic Mercat Municipal perquè esdevingui un equipament polivalent entre usos culturals, comercials, turístics i de suport a l'emprenedoria

Fases:

18%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2026
Data d'inici real:
01/01/2024
Data de fi real:
31/12/2026
0%

Executar el Pla d'Obres de Millora Urbana, que inclou la renovació de l'asfaltat i l'enllumenat públic així com la supressió de barreres arquitectòniques

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Ampliar la Plaça del Centre i realització d'un refugi climàtic

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Elaborar l'estudi i disseny de la renovació de les avingudes Francesc Macià i Francesc Marimon

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Executar el projecte d'inversions de la Residència Municipal de Can Comelles

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Executar les obres de rehabilitació del Camp d'Esports Municipal

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/01/2024
41%

Renovar els jocs infantils dels diversos parcs d'Esparreguera

Fases:

41%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/12/2024
Data de fi prevista:
30/11/2024
Data d'inici real:
07/04/2024
Data de fi real:
30/11/2024
7%

Definir les tasques de manteniment de les escoles primàries públiques així com establir la seva periodicitat

Fases:

7%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2005
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
07/04/2024
Data de fi real:
31/12/2027