Executar el Pla d'Obres de Millora Urbana, que inclou la renovació de l'asfaltat i l'enllumenat públic així com la supressió de barreres arquitectòniques

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable