Indústria, innovació i infraestructures

Indústria, innovació i infraestructures

L'ODS 9 fa una crida a construir infraestructures resilients i sostenibles, que donen suport a un desenvolupament sostenible i al benestar humà. L'ODS 9 promou una industrialització inclusiva i sostenible com a eix principal per posar fi a la pobresa i millorar el nivell de vida bàsic de totes les persones.

24 projectes

0%

Instal·lar punts de càrrega per a vehicles elèctrics

0%

Redactar i aprovar un pla de manteniment i millora de polígons d'activitat econòmica

0%

Ampliar l'horari de les aules d'estudi de la biblioteca en època d'exàmens

0%

Elaborar un mapa del patrimoni cultural del municipi

53%

Obtenir la titularitat de la Casa de l'Amo a la Colònia Sedó i promoure una consulta pública per a estudiar-ne els possibles usos

0%

Expropiar els jardins de Cal Marimon i redactar el corresponent projecte per obrir aquesta zona a la ciutadania

0%

Reobertura de l'Espai de la Terrissa i confecció d'una programació estable conjuntament amb la Sala d'Exposicions Municipal

0%

Millorar i modernitzar el Parc de la Vila

0%

Establir mecanismes de col·laboració per a la gestió dels polígons d'actvitat econòmica

0%

Redacció del Pla director per la gestió manteniment i promoció de l'esglèsia de Santa Maria del Puig

0%

Estudiar la forma de gestió més addient pel cementiri municipal i adequar-hi la normativa municipal

0%

Redactar el Pla Director d'Equipaments Municipals

0%

Dur a terme l'execució del projecte museogràfic del Museu de la Terrissa

0%

Crear una unitat operativa per a l'execució de petites tasques de manteniment de la via pública

18%

Rehabilitar l'antic Mercat Municipal perquè esdevingui un equipament polivalent entre usos culturals, comercials, turístics i de suport a l'emprenedoria

0%

Diagnosticar i desenvolupar estratègies de ciutat intel·ligent aplicades a la gestió urbana

0%

Elaborar un reglament regulador de la cessió dels espais municipals.

0%

Executar el Pla d'Obres de Millora Urbana, que inclou la renovació de l'asfaltat i l'enllumenat públic així com la supressió de barreres arquitectòniques

0%

Regularitzar la cessió de l'antic escorxador.

0%

Elaborar l'estudi i disseny de la renovació de les avingudes Francesc Macià i Francesc Marimon

0%

Ampliar els canals existents per formalitzar les inscripcions a les diferents activitats esportives

0%

Potenciar la venda autònoma a les instal·lacions esportives municipals

41%

Renovar els jocs infantils dels diversos parcs d'Esparreguera

7%

Definir les tasques de manteniment de les escoles primàries públiques així com establir la seva periodicitat