Rehabilitar l'antic Mercat Municipal perquè esdevingui un equipament polivalent entre usos culturals, comercials, turístics i de suport a l'emprenedoria

17.72%

Fases:

17.72%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2026
Data d'inici real:
01/01/2024
Data de fi real:
31/12/2026

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable