Obtenir la titularitat de la Casa de l'Amo a la Colònia Sedó i promoure una consulta pública per a estudiar-ne els possibles usos

53.15%

Fases:

53.15%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
Data de fi real:
31/12/2024

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Geolocalització