Redactar el Pla Director d'Equipaments Municipals

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
31/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable