Implementar un nou contracte de neteja viària dimensionat a les necessitats actuals d'Esparreguera

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024