Elaborar el reglament regulador de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos d'aigua en situació de sequera

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable