Consum i producció responsables

Consum i producció responsables

L'ODS 12 fa una crida a l'acció en tots els fronts: l'adopció de pràctiques sostenibles i la presentació d'informes sobre la sostenibilitat per part de les empreses; la promoció de pràctiques de contractació sostenible i la racionalització de subsidis ineficients als combustibles fòssils per part dels responsables polítics; estils de vida dels consumidors conscients a escala ambiental; el desenvolupament de noves tecnologies i mètodes de producció i de consum per part dels investigadors, els científics i altres.

2 projectes