Vila cultural, activa i d'oportunitats

Vila cultural, activa i d'oportunitats
2%

En aquest eix s'hi engloben les accions previstes per a dinamitzar la vila en els àmbits de l'activitat econòmica i cultural i per a fomentar la vida social i la pràctica esportiva. Amb l'objectiu de seguir construint una Esparreguera viva, atractiva i cohesionada, s'han plantejat les següents accions per seguir avançant col·lectivament cap a una vila activa, rica en desenvolupament social i vida cultural i saludable.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Treball digne i creixement econòmic
 • Aliança per aconseguir els objectius

Projectes

0%

Actualitzar el mapa de comerços, restauració, serveis i empreses d'Esparreguera.

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Editar una guia dels establiments comercials del municipi per donar-los a conèixer a la ciutadania.

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2026
Data de fi prevista:
31/12/2026
Data d'inici real:
01/01/2026
0%

Iniciar el projecte de reubicació i remodelació del model de mercat no sedentari

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Crear i dinamitzar el Comissionat de Desenvolupament Econòmic

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2026
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Crear taules de suport i networking d'emprenedors

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Educació de qualitat
 • Treball digne i creixement econòmic

Projectes

0%

Realitzar accions formatives a mida adaptades al mercat laboral i a les necessitats laborals de la ciutadania

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Estudiar l'homologació d'espais per tal de poder dur a terme Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP)

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2026
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2026

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Treball digne i creixement econòmic
 • Reducció de les desigualtats

Projectes

0%

Explorar la creació de la Fira del Desenvolupament Econòmic

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2026
Data de fi prevista:
31/12/2026
Data d'inici real:
01/01/2026
0%

Confeccionar un calendari anual de fires associat a un pressupost concret

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Creació del Cicle d'Art i Tribu

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/01/2025

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Treball digne i creixement econòmic
 • Indústria, innovació i infraestructures

Projectes

0%

Elaborar un mapa del patrimoni cultural del municipi

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2026
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Redacció del Pla director per la gestió manteniment i promoció de l'esglèsia de Santa Maria del Puig

0%

Redactar el Pla Local de Turisme

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Crear una oficina local de turisme

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2026
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2026

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Educació de qualitat
 • Treball digne i creixement econòmic
 • Reducció de les desigualtats
 • Ciutats i comunitats sostenibles
 • Aliança per aconseguir els objectius

Projectes

0%

Encarregar un estudi extern per a millorar la comunicació del Festival de Circ "La Palanca" i fer-lo arribar a més ciutadania

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Dur a terme una campanya de promoció de la restauració al municipi a través de la creació d'un plat o menú especial durant la celebració del Festival de Circ La Palanca

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Coordinar la participació d'agents comunitaris al Festival de Circ La Palanca

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Fer arribar el Festival a nous col·lectius ciutadans

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Realitzar programacions municipals estables d'arts escèniques amb especial atenció al públic familiar

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Incorporar el teatre com a disciplina de l'escola de Les Arts

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2026
Data d'inici real:
01/01/2025

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Indústria, innovació i infraestructures
 • Reducció de les desigualtats
 • Ciutats i comunitats sostenibles
 • Aliança per aconseguir els objectius

Projectes

0%

Redactar el Pla d'Acció Cultural

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2026
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Reobertura de l'Espai de la Terrissa i confecció d'una programació estable conjuntament amb la Sala d'Exposicions Municipal

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Dur a terme l'execució del projecte museogràfic del Museu de la Terrissa

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Redactar acords de col·laboració per a la dinamització de l'Esglèsia de Santa Maria del Puig

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Establir una programació expositiva estable al municipi

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Salut i benestar
 • Educació de qualitat
 • Indústria, innovació i infraestructures
 • Ciutats i comunitats sostenibles
 • Aliança per aconseguir els objectius

Projectes

0%

Dissenyar i implementar la Setmana de l'Esport

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Redissenyar i ampliar l'oferta dels jocs esportius escolars

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Oferir formacions de capacitació en l'àmbit esportiu.

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Treballar junt amb el Departament de Salut per la reactivació del pla de promoció d’activitat física saludable.

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2027
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2027
0%

Promoure la figura de l'educador esportiu

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Regular l'ús i el funcionament de les instal·lacions esportives municipals.

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Dinamitzar la participació de les entitats dins del comissionat d'esports.

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Ampliar els canals existents per formalitzar les inscripcions a les diferents activitats esportives

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Potenciar la venda autònoma a les instal·lacions esportives municipals

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/01/2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Indústria, innovació i infraestructures
 • Ciutats i comunitats sostenibles

Projectes

100%

Millorar el sistema d'ajudes i subvencions dirigides a les entitats del municipi.

Fases:

100%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
14/05/2023
Data de fi real:
10/04/2024
Observacions:

A mitjans de 2023 s'inicien les reunions internes de treball per plantejar les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva tramitades per l’Ajuntament d’Esparreguera en matèria de foment d’activitats de cicles de vida, cultura, educació, esports, igualtat i diversitat, promoció econòmica i serveis socials, període 2024-2027, atès que les vigents finalitzaven el mes de desembre de 2023.

Entre les novetats incorporades se'n destaquen les següents:

 • Homogeneïtzació de les línies de foment.
 • Autovaloració dels criteris  d'atorgament distingint entre criteris generals comuns a totes les línies de foment i criteris específics de l'activitat per la qual es sol·licita subvenció.
 • Pagament avançat del 50% com a mesura de foment de l'associacionisme.
 • Individualització de les activitats.
 • Incorporació de nous programes.
 • Concreció del sistema de puntuació i automatització del mateix.
 • Simplificació de formularis.

A finals de desembre de 2023 es realitzen trobades amb les entitats del municipi i amb les direccions dels centres educatius per presentar la nova proposta i se'n recullen les diferents aportacions.

El 28 de febrer de 2024 el Ple de la Corporació aprova inicialment el text de les bases el qual es sotmet a exposició pública quedant aprovat definitivament el dia 10 d'abril de 2024.

0%

Dur a terme formacions gratuïtes dirigides a les entitats en matèria fiscal, jurídica i de gestió de les associacions sense ànim de lucre

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
Observacions:

El mes de gener de 2024 s'inicien dues formacions gratuïtes adreçades a entitats i associacions del municipi per a capacitar-les en els àmbits de l’administració electrònica i la gestió de l’entitat.

El primer curs que s'ofereix porta per títol "Capacitació digital per entitats i tramitació de subvencions"  amb una durada de 5 hores i se centra en les eines bàsiques d’administració electrònica i la tramitació electrònica amb l’Ajuntament d’Esparreguera i altres administracions, fent especial referència a la sol·licitud de subvencions i ajuts de concurrència competitiva.

La segona formació que s'ofereix és  "Actualització jurídica per entitats" que es desenvolupa en una única sessió de 2 hores i 30 minuts.

Aquestes primeres formacions de 2024 s'han realitzat a través de Buisi Tolls, SL i han tingut un cost per l'Ajuntament de 3.472,70€.

Està previst poder donar continuïtat a aquest cicle de formacions amb una nova proposta que girarà entorn les obligacions fiscals de les entitats.

0%

Dur a terme accions de suport, assessorament i promoció de l'activitat de les entitats.

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
Justificació del retard:

Durant el 1r semestre de 2024, i per tal de millorar l'acompanyament que s'ofereix a les entitats, des de l'Àrea de Drets Socials i Ciutadania s'edita la Guia d'acompanyament a la presentació telemàtica de subvencions que es complementa amb l'edició de càpsules de vídeo vinculades a les diferents fases de la tramitació de subvencions amb l'Ajuntament d'Esparreguera. 

0%

Elaborar un reglament regulador de la cessió dels espais municipals.

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2026
Data d'inici real:
01/01/2025
0%

Regularitzar la cessió de l'antic escorxador.

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/01/2025

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Ciutats i comunitats sostenibles
 • Pau, justícia i institucions sòlides

Projectes

0%

Difondre les campanyes nacionals de promoció de l'ús social del català amb una mirada local

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
0%

Potenciar els Jocs Florals d'Esparreguera per a arribar al màxim de ciutadania i molt especialment als més joves

Fases:

0%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2025
Data d'inici real:
01/01/2025