Editar una guia dels establiments comercials del municipi per donar-los a conèixer a la ciutadania.

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2026
Data de fi prevista:
31/12/2026
Data d'inici real:
01/01/2026

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable