Dur a terme formacions gratuïtes dirigides a les entitats en matèria fiscal, jurídica i de gestió de les associacions sense ànim de lucre

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/01/2024
Observacions:

El mes de gener de 2024 s'inicien dues formacions gratuïtes adreçades a entitats i associacions del municipi per a capacitar-les en els àmbits de l’administració electrònica i la gestió de l’entitat.

El primer curs que s'ofereix porta per títol "Capacitació digital per entitats i tramitació de subvencions"  amb una durada de 5 hores i se centra en les eines bàsiques d’administració electrònica i la tramitació electrònica amb l’Ajuntament d’Esparreguera i altres administracions, fent especial referència a la sol·licitud de subvencions i ajuts de concurrència competitiva.

La segona formació que s'ofereix és  "Actualització jurídica per entitats" que es desenvolupa en una única sessió de 2 hores i 30 minuts.

Aquestes primeres formacions de 2024 s'han realitzat a través de Buisi Tolls, SL i han tingut un cost per l'Ajuntament de 3.472,70€.

Està previst poder donar continuïtat a aquest cicle de formacions amb una nova proposta que girarà entorn les obligacions fiscals de les entitats.

Despesa real:

3.472,70 €

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable