Crear l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania per a oferir assessorament en matèria urbanísitca i donar suport a la sol·licitud de subvencions supramunicipals en matèria d'assessorament energètic

100.00%

Fases:

100.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
17/06/2023
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/07/2023
Data de fi real:
15/01/2024

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable