Energia neta i assequible

Energia neta i assequible

L'ODS 7 fa una crida a satisfer l'accés universal als serveis d'energia moderna, a millorar l'eficiència energètica i a incrementar el percentatge d'energia renovable. Per accelerar la transició a un sistema energètic assequible, segur i sostenible, els països han de facilitar l'accés a la investigació energètica no contaminant, promoure la inversió en infraestructures energètiques i en tecnologia energètica no contaminant.

4 projectes