Impulsar un circuit de prevenció de l'abandonament escolar prematur

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2026
Data d'inici real:
01/01/2025

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable