Elaborar i implementar un pla de convivència, vida digna i compartida

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
31/12/2027
Data d'inici real:
01/05/2024

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable