Consolidar un circuit de prevenció de l'absentisme i de l'abandonament escolar

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2025
Data de fi prevista:
24/12/2025
Data d'inici real:
01/01/2025