Crear una unitat tècnica dins l'equip bàsic d'atenció primària especialitzada en l'atenció a la dependència

0.00%

Fases:

0.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/05/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
01/05/2024

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable